- ELLER -
Registrer
- ELLER -
Log Ind

Om Os

Vi må erkende, at også vores kommune er presset på økonomien. Der er kun penge til det mest nødvendige i klubberne Samuelsgården, så som lønninger, daglig vedligeholdelse af bygninger og de alm. aktiviteter.

Vi ved, at der er mange her i kommunen, der er stolte over de mange aktiviteter, klubberne Samuelsgården tilbyder og den måde de passer vores børn og unge på i forhold til andre kommuner. Det er vi også og derfor er det vigtigt, at vi forsætter arbejdet så børnene og de unge mærker en forskel. Når vores børn og unge har det godt, har vi det også meget nemmere som forældre.Historie


Foreningen er oprettet april 1988.

Foreningens formål er idemæssigt og økonomisk at virke for igangsætning og opretholdelse af fritidsaktiviteter for børn og unge, der er medlem af klubberne Samuelsgården. Baggrunden for oprettelsen af foreningen var en erkendelse af, at de kommunale budgetter kun rækker til det absolut nødvendige og ikke rummer muligheder for udvidelse af aktiviteter og ønskelige nyanskaffelser. På dette grundlag dannede en kreds af forældreforeningen Samuelsgårdens Venner for at kunne udvide rammerne for aktiviteter i Samuelsgården.

Kontakt

Vi glæder os til at høre fra jer, så vi sammen kan gøre Klubberne under Samuelsgården endnu bedre.

Spørgsmål kan rette til Formand Leif Erichsen på telefon 23 69 76 63 eller mail lll.erichsen@stofanet.dk